Meer informatie?
Vul hier uw gegevens in:

Clauscentrale factor in sterk veranderende stroomvoorziening

De grote (gasgestookte) Clauscentrale in Maasbracht stond zes jaar lang stil en haar eigenaar RWE wil nu stroom uit die Clauscentrale exclusief gaan leveren aan België.

Het toont eens temeer aan hoe de stroommarkt in beweging is en in beweging blijft.

Gascentrales krijgen komende Jaren weer een grotere rol omdat kolencentrales uit bedrijf worden/zijn genomen.
Gascentrales waren deels uit bedrijf genomen omdat ze niet voor dezelfde prijs konden produceren als de (gesubsidiëerde) zonne- en windenergie. 

Omdat de gasprijs nu relatief laag is en de CO2-prijs relatief hoog, en naar verwachting komende Jaren hoger wordt is het weer interessant gascentrales, en zeker de modern Clauscentrale te benutten naast duurzaam opgewekte energie.

Het geeft wel tegelijk ook aan dat komende jaren de energiemarkt alleen maar meer in beweging blijft en als gevolg daarvan prijzen voor stroom zullen blijven varieren al naar gelang de mix van duurzame opwek, de prijs voor gas, tekort van opwek in België, teveel aan duurzame opwek in Duitsland en de beschikbaarheid van netcapaciteit op de juiste plaatsen. We gaan toe naar een energie-/stroom-infrastructuur die in hoge mate  bestuurd moet gaan worden op basis van data over de diverse parameters in die energiemarkt. Afnemers van stroom kunnen daar hun voordeel mee doen.