Meer informatie?
Vul hier uw gegevens in:

Grootschalige opslag in batterijen begint op te komen en is noodzakelijk om optimaal gebruik te kunnen maken van m.n. zonne-energie. En zo bij te dragen aan de energietransitie. 
Er is steeds meer behoefte aan opslag van duurzame energie. Een batterij is maar één manier om dat te doen, maar wel de methode die het hardst groeit. Er is vooral behoefte aan energie-opslag voor korte duur. Dat kun je met batterijen goed doen, dat gaat behoorlijk efficiënt. En met het groeien van de productieaantallen van batterijen (voor allerlei toepassingen overigens) dalen de prijzen voor batterijen en wordt het steeds haalbaarder om ze in te zetten in de energiehuishouding van bedrijven.

Batterijen zijn vooral bedoeld voor inzet gedurende enkele milliseconden tot enkele uren, voor de korte termijn.   Dat snelle is handig als de vraag net anders uitvalt dan de verwachting was, als er ineens een piek in het verbruik is, kortom bij onbalans in het net. Tot nu toe werden gascentrales  op of afgeschakeld om snel te reageren op die veranderende vraag. Aanemelijk is dat batterijen op termijn die functie kunnen overnemen.

Daarnaast is er de laatste jaren steeds meer krapte op het elektriciteitsnet. Het aantal wind- en zonneparken neemt toe, maar die kunnen niet altijd direct aangesloten worden. Het elektriciteitsnet moet zo ingericht zijn dat het ook alle piekleveringen die horen bij groene energie aan moet kunnen. Als je die pieken opslaat in een batterij, heb je een minder grote aansluiting op het elektriciteitsnet nodig. Het zone en/of windpark kan zo sneller in gebruik genomen worden én de kosten voor aansluiting op het net zijn lager. Parken waar zowel wind- en zonne-energie als batterijen en eventueel ook waterstof een plek hebben zijn de toekomstige ontwikkeling. In Duitsland is inmiddels een innovatiesubsidie geopend juist voor duurzame opwek in combinatie met batterijen.
Slim gebruik maken van energiedata, incl. voorspellingen van de energiemarkt en de prijzen op die markt maakt het mogelijk de inzet van batterijen maximaal te laten renderen.
Energiedata zijn essentieel voor het slim opladen en ontladen van die batterijen en aldus bij te dragen aan het welslagen van de energietransitie.