Meer informatie?
Vul hier uw gegevens in:

Data (ook) cruciaal bij slim laden

De oprichters van Future Current hebben met hun app Laadje voor een niche markt (nl. het laden en ontladen van electrische auto’s) precies datgene gedaan dat Dengyo ook propageert: slim gebruik maken van energie(markt)data om daarmee voordeel te behalen voor de energiehuishouding van de eigen organisatie. Voordeel in termen van economie én in termen van duurzaamheid.
Future Current is een platform dat vraag en aanbod van groene stroom bij elkaar moet brengen. Hun app Laadje doet dat specifiek voor het laden en eventueel ontladen van electrische auto’s. 
Essentieel in het concept is dat je afstapt van langjarige energiecontracten met vaste prijs en in plaats daarvan gebruik maakt van de huidige prijsschommelingen op de electriciteitsmarkt. Kort gezegd: je electrische auto opladen als de prijs voor stroom het laagst is. En eventueel úit de batterij van je auto electriciteit ‘uploaden’ naar het net op momenten dat de stroom relatief duur is. 
Essentieel om dat te kunnen doen is de beschikbaarheid van data over de energiemarkt en de (verwachte) prijsontwikkeling op die markt.

Laat dat nou ook precies zijn wat Dengy haar klanten biedt: data over de energiemarkt en de daarvan afgeleide (verwachte) energieprijzen, in combinatie met de verbruiksgegevens van de eigen energiehuishouding. Inzicht in de bewegingen op de energiemarkt leert je wat er eventueel mogelijk zou kunnen zijn om de energie inkoopkosten te verlagen. Ons product Dengy Markets levert die data en dus dat inzicht.
Als dat inzicht inspireert om ook meer gebruik te willen maken van de prijsschommelingen op de energiemarkt dan is een abonnement op ons product Dengy Forecast opportuun. En passant pak je dan Dengy Dashboard ‘gratis’ mee en voldoe je voortaan heel makkelijk aan de rapportageverplichting in het kader van de European Energy Directive (EED).