Meer informatie?
Vul hier uw gegevens in:

CO2-heffing

Een lastige ‘hobbel’ in de discussies over de invulling van het klimaatakkoord bleek de CO2-heffing. Maar nu ligt er een wetsvoorstel dat de komende maand open staat voor consultatie. De verantwoordelijk minister Wiebes van Economische zaken heeft de scherpe kantjes ervan afgehaald door te stellen dat ‘de eerste jaren na invoering deze wet  tot nagenoeg geen lasten voor het bedrijfsleven’ zal leiden. En zo zal deze wet waarschijnlijk een zachte landing maken en per 2021 ingevoerd worden.

Het is niet ondenkbaar, zeker in het verlengde van de corona crisis en daarvoor getroffen maatregelen niet, dat na verloop van korte of langere tijd deze wet wél tot extra lasten voor het bedrijfsleven gaat leiden. Tenzij dat bedrijfsleven op tijd maatregelen treft om zijn productieproces te verduurzamen en minder CO2 uit te stoten. Waarvoor de wet ook bedoeld is trouwens. 
Om te voorkomen dat je later tegen wel degelijk hogere lasten (betalen voor CO2-uitstoot) aan gaat lopen is het zaak om nu alvast te verduurzamen. En een zodanig duurzame energiehuishouding in te richten dat verduurzaming nu al rendeert en tevens voorkomt dat in de (nabije?) toekomst veel betaald moet gaan worden aan CO2-heffing. Kennis van de energiemarkt, beschikbaarheid van data van energiemarkt en energieprijzen  in combinatie met data over de eigen energiehuishouding zijn cruciaal om nu al rendabel te verduurzamen en straks niet met een hoge rekening voor CO2-uitstoot geconfronteerd te worden.