Meer informatie?
Vul hier uw gegevens in:

Energie infrastructuur

Alom zijn er geluiden en initiatieven om ‘na de corona-crisis’ (wanneer zijn we ‘na’ de corona-crisis?) niet net te doen alsof we op de oude voet verder kunnen gaan. ‘Never waste a good crisis’ is ook nu het motto.
Er is steeds meer roep om steun aan het bedrijfsleven gepaard te laten gaan met eisen op gebied van duurzaamheid, meer algemeen om stappen voorwaarts te zetten in de energietransitie.

Het advies dat minister Wiebes gevraagd heeft aan een commissie onder leiding van oud wethouder van Amsterdam Carolien Gehrels luidt samengevat: “De komende tien jaar moeten in Nederland netwerken worden aangelegd voor waterstof en kooldioxide. Het bestaande aardgasnetwerk kan worden gebruikt voor waterstof en de lege gasvelden in de Noordzee voor opslag van CO2 en waterstof. Het elektriciteitsnetwerk moet op enkele plaatsen worden uitgebreid en verzwaard, zodat de industrie in staat is om te investeren in duurzaam produceren.”.
‘Duurzaam produceren’ als belangrijke pijler onder het Nederlandse klimaatakkoord teneinde klimaatdoelen in 2030 en 2050 te halen.
Én tegelijkertijd het verdienmodel van Nederland behouden en versterken. Gehrels stelt: ”De komende tien jaar is er 40 tot 50 miljard euro aan investeringen gepland in de energienetwerken. Wij adviseren 5 tot 6 miljard euro uit een investeringsfonds op voorhand te reserveren om te versnellen door risico's af te dekken, waarvan 1 miljard voor het waterstofnetwerk." 
Dat de energiesector, in al zijn facetten de komende jaren een dynamische sector blijft waar veel te gebeuren staat moge duidelijk zijn.