Meer informatie?
Vul hier uw gegevens in:

Weinig animo voor nieuw windpark op zee

De eerste windparken op zee ‘draaiden op subsidie’. Die subsidie bleek wel steeds minder nodig en de recentste windparken zijn zonder subsidie gerealiseerd. Maar nu er, als gevolg van de corona crisis minder afname is en wél veel zon- en windenergie wordt opgewekt, zijn de stroomprijzen zo laag geworden dat de animo om te investeren in wind op zee tanende is.
Twee ‘maatregelen’ kunnen dit tij keren. Duurder maken van stroom uit gas en kolen door CO2-uitstoot te beprijzen. En ten tweede verder electrificeren van onze energievraag. Electrisch rijden, warmtepompen voor de verwarming van onze huizen, ovens op stroom in plaats van gasovens ed. 
Omdat we ons ook verbonden hebben aan het klimaatakkoord zijn beide maatregelen onontkoombaar. Het tempo waarmee, en de mate waarin de maatregelen geimplementeerd worden zullen mede bepaald worden door de hersteltijd die nodig is voor de corona crisis. Maar dát die maatregelen er gaan komen is evident. En dan neemt de prijs voor stroom weer toe, evenals de volatiliteit trouwens. Inherent aan (een steeds groter aandeel) wind- en zonenergie zal volatiliteit van de stroomprijzen alleen maar toenemen. Je eigen stroomconsumptie daarop afstemmen wordt daarmee steeds interessanter.