Meer informatie?
Vul hier uw gegevens in:

Negatieve stroomprijzen en wat zijn de kansen.

De combinatie van corona crisis enerzijds en veel wind- en zonne-energie anderzijds zorgt voor negatieve stroomprijzen. Zij die kunnen sturen in hun stroomafname hebben daar voordeel van, mits hun contract met de energieleverancier dat faciliteert. Denk hierbij aan de écht grote energie afnemers (Tata, NS bv.). Op de lange(re) termijn zou het wel eens kunnen leiden tot minder inzet van kolen- en gascentrales en dus (nog) meer stroom uit wind en zon. En daarmee ook nog meer volatiliteit! Om daar maximaal voordeel  mee te behalen is opslag van energie/stroom noodzakelijk. Gelukkig is opslagcapaciteit inmiddels betaalbaar en (nagenoeg) rendabel geworden. Een batterij wordt écht rendabel als hij slim ingezet kan worden om maximaal gebruik te maken van de (prijs-) volatiliteit die er momenteel in de stroommarkt is. Meer weten? Neem contact met Dengy!