Meer informatie?
Vul hier uw gegevens in:

Gemiddelde groothandelsprijs over hele dag negatief!

Voor het eerst in de geschiedenis is morgen de stroomprijs op de Day Ahead markt in Nederland gemiddeld over een hele dag negatief. Dit komt door een verlaagde elektriciteitsvraag als gevolg van corona en tweede Paasdag, in combinatie met een hoog aanbod van wind- en zonne-energie in ons en omringende landen.

Tussen 15:00 en 16:00 was het zelfs behoorlijk duur. Er moest bijna €80 per MWh worden betaald om elektriciteit te produceren. Gemiddeld was de prijs over de gehele dag -€5,45. Zoals in ons artikel van 5 april al bleek komt het de laatste tijd wel vaker voor dat de prijs enkele uren negatief uitvalt, maar nog nooit gemiddeld negatief over een hele dag.

Producenten van energie uit hernieuwbare bronnen moeten gaan nadenken wat zij hier mee aan moeten. Alles wijst er op dat dit namelijk de komende periode steeds vaker gaat gebeuren, zeker ook als de volumes van wind op zee gaan toenemen. Dengy gaat hierover graag met u in gesprek.