Meer informatie?
Vul hier uw gegevens in:

Investeren in nieuwe kolen heeft geen financiële zin

In een nieuwe analyse van de kosten van steenkoolstroom over de hele wereld waarschuwt Carbon Tracker dat meer dan 60% van de bestaande kolenvoorraad al duurder is dan elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zon en wind.

Sriya Sundaresan, co-hoofd van energie en nutsbedrijven bij Carbon Tracker en co-auteur van het rapport zei dat dit een substantieel gestrand activarisico vertegenwoordigde, aangezien kolencentrales doorgaans 15-20 jaar in beslag nemen om de kosten te dekken.

"Het bouwen van nieuwe hernieuwbare energiebronnen is in bijna elke markt goedkoper dan het bouwen van kolen", zei ze. “En meer dan de helft van de operationele kolenvloot kost eigenlijk meer om te draaien dan het bouwen van hernieuwbare energiebronnen.”