Meer informatie?
Vul hier uw gegevens in:

Nederland scoort in EU zeer slecht op duurzame energie

Terwijl Zweden met 54,6 procent veruit het hoogste aandeel hernieuwbare energie heeft, zit Nederland bij de EU-landen met 7,4% met bijna het laagste aandeel. Dat is fors minder dan het EU-gemiddelde van 18 procent en ook nog ver verwijderd van de doelstelling van 13 procent in 2020. Het moet en kan beter. Dengy kan met haar inzicht in energiedata de economische haalbaarheid van wind- en zonneprojecten aanzienlijk vergroten en hiermee zorgen dat deze überhaupt mogelijk worden. Eventueel in combinatie met stroomopslag. Dat kan door optimaal gebruik te maken van de volatiliteit in stroomprijzen. Dengy levert daarvoor de data. Op die manier kan de opgewekte hernieuwbare energie optimaal verwaard worden. Daarmee wordt de economische haalbaarheid van het project gegarandeerd of anders minimaal aanzienlijk vergroot.