Meer informatie?
Vul hier uw gegevens in:

Alliander verwacht recordbedrag aan investeringen in 2020

Investeren in duurzaamheid is ‘hot’, o.a. de netbeheerders, of misschien wel juist de netbeheerders staan voor gigantische investeringen om iedereen die dat wil te kunnen faciliteren in hun behoefte duurzame energie-opwek te integreren in hun energiehuishouding. Dat daarvoor netten verzwaard moeten worden en er daarom inmiddels lange wachttijden zijn alvorens die windmolen of dat zonneveld aangesloten kan worden mag inmiddels genoegzaam bekend worden verondersteld.

Niet bekend is dat door slim gebruik te maken van data over de energiemarkt, en bv. gebruik te maken van het inpassen van een batterij in veel gevallen met een (veel) minder groot aansluitvermogen gewerkt kan worden en de aansluiting op bestaande infrastructuur mogelijk wordt. Dengy heeft een energie(markt)data platform die deze aanpak haalbaar maakt.