Meer informatie?
Vul hier uw gegevens in:

EED audit

De European Energy Directives zijn er vooral op gericht om bewustwording te creëren rond het energieverbruik en met name om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. Door te rapporteren en daarmee inzicht te geven, hoopt Europa bedrijven en organisaties te stimuleren om meer maatregelen te nemen voor energiebesparing. Hoewel de drijfveer voor bedrijven en organisaties vaak primair kostenbesparing is, maakt de EED onderdeel uit van het duurzaamheidsbeleid en zal het daar ook zeker aan bijdragen. Met de EED rapportage worden bedrijven en organisaties verplicht om aan te tonen dat ze daadwerkelijk aan energiebesparing doen en daar maatregelen voor nemen. Rapporteren over de eigen energiehuishouding is daar een belangrijk onderdeel van.

U dient een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen te presenteren inclusief die voor vervoer. Daarnaast verlangt de overheid iedere vier jaar een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden, evenals een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentiëel van het bedrijf voor de vier komende jaren. De rapportage moet bovendien een beschrijving geven van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Als EED energie-audit plichtige organisatie dient u iedere vier jaar een energie-audit uit te voeren. De overheid ziet op grond van de Wet milieubeheer toe of u aan de verplichtingen van de regeling hebt voldaan. Bedrijven en instellingen die werken met Dengy Data Premium kunnen de rapportage-module gebruiken om te voldoen aan de wettelijke verplichting. 

Voor alle duidelijkheid: de producten van Dengy werden niet primair ontwikkeld om aan deze wettelijke verplichting te voldoen. Maar omdat zij zich, net als de wet, richten op het optimaliseren van het energieverbruik, zijn de producten van Dengy zeer geschikt voor audit en rapportage. Vanaf het niveau ‘Dengy Data Premium’ bevat het product een gestandaardiseerde rapportage-module, waarmee het voldoen aan de EED-verplichtingen wordt gefaciliteerd.